Cenmia OY

Cenmia OY och är en avknoppning från Stancon OY. Företaget bildades 2014 och har idag 17 anställda.
Cenmia ligger i Jyväskyle/Finland och tillverkar bl.a kompletta hydraulsystem, centralsmörjsystem, pneumatiska system, tankar, paneler, flödesmätare mm mm.
Dom utför även service på plats där dom kan gå igenom hela smörjsystemen och informerar om förbättringar och modifieringar etc.
Deras kunder är idag till största delen OEM’s som Valmet, Metso, Andritz, Santasalo m.fl men man vill nu även komma närmare slutkunderna för att hjälpa dom i deras utmaningar.

Ladda ner prospekt om C-Flow FO här!
Ladda ner prospekt om C-Flow RF här!
Ladda ner prospekt om C-Lube här!
Ladda ner Oil Flow referenser här!

https://www.cenmia.com