Leverantör

 

Bellmer tillverkar nya sugguskvalsar/mantlar efter era önskemål. Dom har en helt ny valsverkstad för ändamålet.