Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Kolfibervalsar


Leverantör

 

Inometa/Xperion utför service på kolfibervalsar vid fabriken i Herford Tyskland. Vi byter tappar, svarvar, belägger och balanserar valsarna. Det finns olika typer av beläggningar men V170 är vår mest förekommande. Det är en glasfiberförstärkt epoxibeläggning.