Leverantörer

 

Våra leverantörer tillverkar nya Tambourvalsar men utför även service. Vi byter tappar, balanserar, slipar och belägger. Vi klarar valsar upp till 14m och 80ton.