Programvara, sensorer, superfinering, slipverktyg, mm