Leverantörer

 

Vi gör service på alla typer av Küstersvalsar på plats i Er verkstad eller på verkstad i Tyskland. Vi levererar även alla typer av reservdelar till dessa valsar. Bellmer som köpt Gapcon kan också utföra denna service i sin nya verkstad eller på Gapcons anläggningar.