Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Mätning Fukt Och Torrhalt


Leverantör

 

Vår leverantör genomför undersökningar av arkets torr- och fukthalt. En felaktig profil medför kvalitetsproblem och EVG kan peka ut orsakerna.