Leverantör

 

Vår leverantör genomför undersökningar av arkets torr- och fukthalt. En felaktig profil medför kvalitetsproblem och EVG kan peka ut orsakerna.