Leverantör

 

Vår leverantör genomför undersökningar av luftflöden och energiflöden i hela torkgruppen. Ett felaktigt utförande och fördelning av fläktkapaciteten kan medföra sämre kvalitet på arket.