Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Torkviratvätt


Leverantörer

 

Vår torkviratvätt består av ett oscillerande högtrycksspritsrör monterat i anslutning till ett valsnyp. I valsnypet slungas vattnet genom viran och ut till en saveall utrustning. Utrustningen körs under ex. banbrott eller då man inte har papper i maskin.