Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Statuskontroll Kolfibervalsar


Leverantör

 

Inometa/Xperion utför kontroll av Era kolfibervalsar på plats i maskin. Vi kontrollerar mantelyta, gaveltätningar samt utför knacktest för resonanskontroll. Efter utförd kontroll presenteras resultatet i översiktlig rapport.