Integritetpolicy

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?
Ringdahl Maskiner AB med org.nr. 556094-8035 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.
Vi kommer att kunna kontakta dig via mail, telefon, sms eller per post. Detta kan ske inför, under och efter en kontakt och naturligtvis vid eventuell fakturering. Personuppgifter kan innehålla: namn, adress, telefon/mobilnummer, e-postadress och företag/organisation.

Typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att kunna skicka faktura till dig eller identifiera information som rör dig. Vi samlar endast in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post eller skickar en beställning.
Uppgifterna vi samlar in inkluderar Företag, adress, namn, e-postadress, jobbtitel. Vi hanterar inga personnummer.

Du som besöker vår webbplats

När och om du besöker vår webbplats hanterar vi vissa personuppgifter via analysverktyget Google Analytics. Se mer om det i sektionen ”cookies”.

Cookies

På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder Google Analytics som primärt analysverktyg.

De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
Antal gånger som du besökt webbplatsen
Ett unikt ID för din webbläsare
Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera cookies som har lagrats på din enhet. Om du väljer att inte tillåta användning av cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning.

Rensning och uppdatering av databas

För oss är det viktigt att ha korrekta uppgifter och vi rensar och uppdaterar därför databasen löpande.

Avregistrering och rätten att bli raderad

Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från information som kommer från Ringdahl Maskiner AB. Det gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till oss om dina önskemål. Du kan maila till clas@ringdahlmaskiner.se

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att en gång per kalenderår ansöka till Ringdahl Maskiner och få ut de personuppgifter som rör dig. Du får uppgifterna i ett strukturerat och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:
Behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och då behandlingen sker automatiserat.
Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi delar inga uppgifter utanför EU/EES.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är:
Ringdahl Maskiner AB
Box 2024
10311 Stockholm
Mail: clas@ringdahl-maskiner.se
Tel: 08-140275
Mobil 070-7270734