Leverantör

 

Paperchine/VIB tillverkar ånglådor för alla typer av applikationer inom papper och massaindustrin. Du kan spara ca 2-5% energi om du monterar en ånglåda. Genom att höja temperaturen i arket kan man öka avvattningen och därmed snabba upp torkkapaciteten och samtidigt minska energiförbrukningen.