Leverantör

 

Richard Hough lägger om gamla bomullsvalsar och gör även nya.