Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Fuktprofilstyrning, Dysfuktsystem


Leverantör

 

Paperchine VIB tillverkar dysfuktsystem för alla typer av applikationer. Om du monterar en fuktprofilstyrning så minimerar du differensen av fukt i tvärriktningen och får ett mer homogent papper.