Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Sektionsvalsar


Leverantörer

 

PR Rolls utför service på sektionsvalsar. Vi kan spruta upp segmenten med Volframkarbid på plats i fabriken. Vi byter även lager på plats.