Smörj och Friktionssystem

 

Vår leverantör TriboTec kan leverera olika typer av friktionssystem. Vi har system för påläggning vid sidan av rälen eller direkt från tåget via On-Board system.

Våra smörjsystem är robusta, enkla och mycket funktionsdugliga. Dom bygger på att fett med speciell konsistens pumpas ut till en smörjlist vid rälsen. När det ska pumpas beror av tågtätheten på spåret som känns av med sensor på rälsen.


On-Board System

 

TriboTec har olika typer av On-Board system för smörjning av hjul och räls eller för friktionssmörjning vid halt underlag.