Huvudmeny
PRODUKTER/SERVICE INOM PAPPERS- & MASSAINDUSTRIN

Volframkarbid Sprutning Bärvalsar


Leverantör

 

PR Rolls utför blästring och karbidsprutning av alla typer av bärvalsar på plats i maskin.