PR Rolls utför byte av gaveltätningar längstätningar på Era DD-tvättar