Leverantör

 

Stamm har levererat utrustning för Mesafilterrengöring i mer än 20 år. Vår utrustning finns på de flesta Mesafilter idag. Den består i en mycket långsamtgående dubbeldysa för filterdukrengöring. Vi tillhandahåller alla reservdelar till den här utrustningen.