Function Control

Arkräkning och arkmärkning av pallstaplade ark med laserkamera samt laserbrännare och robot. Papperslängdmätning av rullar. Märkning av papper mha laserutrustning medför att instickslappar ej behövs. Kompletta system med robotar.

https://www.functioncontrol.com/