G.Klaus Controller

Mätbord och mätskivor för arkformatkontroll. De flesta arkstorlekar kan överföras på mätskivor för enkel kontroll eller ljusbord.

https://www.gkc-controller.de/