Villforth GmbH

Våtviror med speciell trådfixering för alla positioner och maskiner samt krympviror av alla slag.

Mycket hög kvalitet på krympviror. Hydrolysbeständiga. Villforth tillverkar även transportband.

https://www.villforth.com/