Waldner

Munstycken för vatten & luft. ½”-1½” anslutning. Gäng- eller slanganslutning. All typ av vattenteknisk utrustning.

https://www.waldner.de/Deutsch/tabid/36/language/en-US/Default.aspx