LEVERANTÖR:

Vi kan leverera kompletta diffusorblock för inloppslådor av alla slag. Vi har även Inserts till dessa block. Vi kan leverera dessa block i syrafast stål från Bellmer. Bellmer tillverkar för övrigt även hela inloppslådor av olika slag.